אחד אומר לאישתו

אחד אומר לאישתו עוד סנטימטר והייתי מלך!!!

אישתו אומרת לו: פחות סנטימטר והיית מלכה!!! :)))

 

אתר בדיחות