בדיחה על אינדיאני

בדיחה על אינדיאני

ילד אחד ניגש לאבא שלו ושואל אותו, “אבא איך קבעתם לי את השם?”

עונה לו האב, אצלנו האינדיאנים נהוג, שהדבר הראשון שאבא רואה באותו הלילה שעשינו אותך, אנו נקרא על שמו.

לדוגמה לאחיך, קראנו יונה לבנה כי מה הדבר הראשון שראינו באותו לילה עפה מעלינו יונה לבנה. ולאחותך קראנו אדמה חומה כי הדבר הראשון שראינו באותו לילה שעשינו אותה הוא אדמה חומה.

הבנת את זה “חור בגומי ?”