בדיחה על אישה עם חיים כפולים

בדיחה על אישה עם חיים כפולים

אישה כועסת על בעלה: “משה!!! למה אתה מספר לכל העולם שאני מנהלת חיים כפולים?”

עונה לה בעלה: “חדווה אני לא משקר, את מנהלת גם את החיים שלך וגם את החיים שלי”