בדיחה על בחור ישיבה

בדיחה על בחור ישיבה

בחור ישיבה נכנס לסופר עורך קניות ומגיע לקופה

בסיום ערכית החשבון , הקופאית  אומרת לו  :” 500 ש”ח . אשראי?” 

עונה לה בחור הישיבה ” אשרייך!!”