בדיחה על בעל אימפוטנט

בדיחה על בעל אימפוטנט 🙂

שתי חברות מדברות
האחת אומרת: בעלי 100 אחוז אימפוטנט
השנייה: אלה הצרות שלך??? בעלי 300 אחוז אימפוטנט!!
הראשונה: מה זאת אומרת 300 אחוז אימפוטנט?
השנייה: לא מספיק שהוא 100 אחוז אימפוטנט, הוא נפל בשבוע שעבר, גם שבר את האצבע וגם נשך את הלשון!!!
🙂