בדיחה על זוגות נשואים וויכוחים

בדיחות על זוגות נשואים וויכוחים

שאלה: למה תמיד האישה אומרת את המילה האחרונה בויכוח עם בעלה?

תשובה: אם הבעל ימשיך לדבר אחרי שאשתו אמרה את המילה האחרונה, יתחיל ויכוח חדש.