בדיחה על זוג מאורס לפני החתונה

בדיחה על זוג מאורס לפני החתונה

האישה ניגשת לארוס שלה ואומרת לו: “מותק, אני מבטיחה לך שאחרי שנתחתן אני אקשיב לכל הצרות שלך.”

עונה לו הארוס: “מאמי, אבל אין לי צרות.”

עונה האישה: “נכון, זה כי עדיין לא התחתנו.”