בדיחה על זוג נשוי – מלך ומלכה

בדיחה על זוג נשוי – מלך ומלכה

בעל אומר לאשתו: “מאמי, אם רק היו לי עוד 2 סנטימטר כבר מזמן הייתי מלך”.

עונה לו אשתו: “מותק, אם היה לך פחות 1 סנטימטר, היית הופך למלכה”.