בדיחה על ילדה טובה וילדה רעה

בדיחה על ילדה טובה וילדה רעה

שתי ילדות ישבו על הגג וירקו על אנשים שלמטה

הילדה הרעה הצליחה לפגוע ב7 אנשים
הילדה הטובה פגעה ב9 אנשים

וכך קרה שהטוב ניצח את הרע 🙂