בדיחה על מחזור

בדיחה על מחזור

מה משותף בין מחזור, סידור ותנ”ך?
כשיש לה מחזור, אין לך סידור ואתה נח :)))