בדיחה על מסיבת תחפושות

בדיחה על מסיבת תחפושות

במחלקה הסגורה במוסד של משוגעים החליטו לערוך תחרות תחפושות במסיבת תחפושות

עלה אחד המשוגעים לבמה עם תחפושת של עפיפון ואמר : ” אני עף גבוה לשמיים….” 

כולם נהנו ומחאו לו כפיים….

עלה משוגע שני לבמה עם תחפושת של כדורגל ואמר : ” אני מתגלגל ישר לשער…” 

מחאו לו כולם כפיים…

עולה משוגע שלישי עירום לבמה וצועק : ” אני פצצת מין,  אני תיכף אתפוצץ….” 

מיד כל המשוגעים ברחו מהאולם….

פונה אליהם הפסיכיאטר ושואל אותם : ” למה ברחתם??? ”  

ענו לא המשוגעים:  ”  ראית איזה פתיל קצר יש לו?? ”