בדיחה על משוגע עכבר

בדיחה על משוגע עכבר

משוגע אחד שהה במוסד למשוגעים כמה שנים כי חשב שהוא עכבר.

לאחר בדיקה מעמיקה, הפסיכיאטר החליט לשחרר אותו, כי המשוגע כבר לא חושב יותר שהוא עכבר.

הפסיכיאטר ליווה אותו לשער המוסד ולפתע קפא המשוגע במקומו ולא זז.

שאל אותו הפסיכיאטר : ” מה קרה? למה אתה לא יוצא?? ” 

עונה לו המשוגע : ” כי יש כאן חתול.” 

עונה לו הפסיכיאטר : ” אבל אתה כבר לא חושב שאתה עכבר, נכון ? “

ענה המשוגע :

” אני לא !!  השאלה אם החתול יודע ???? ”