בדיחה על עורך דין מוסלמי

בדיחה על עורך דין מוסלמי

חשוד בגנבה מגיע למשפט בסעודיה מלווה בעורך דינו.

גזר דינו של החשוד נקבע:  אשם בגניבה.   עונשו היה:  לכרות את ידו הימנית. 

לאחר כשנה, נפגש אותו הנאשם עם חברו כאשר יש לו פרותזה מפוארת במקום יד ימין.

שואל אותו החבר: ” מה זה? מאיפה קיבלת פרותזה כזו?”

עונה לו הנאשם : “החלפתי עורך דין לערעור והפעם זכיתי! ”