בדיחה על פולניה עם משהו טוב

בדיחה על פולניה עם משהו טוב

פולניה אומרת לבעלה: “שמע משה, לפחות יש בי משהו טוב”.

עונה לה הבעל: “צודקת, אבל עוד שניה אני מוציא אותו”.