בדיחה על פיל ונמלה

בדיחה על פיל ונמלה

פיל רואה נמלה הולכת
אומר לה מה??? רוצה טרמפ? תעלי תעלי!
הנמלה עולה, הפיל עושה שני צעדים וחוסך לנמלה שבוע הליכה
הנמלה: פייייילייייייי, תווווודהההההההההה

הפיל: מה תודה??? תתפשטי!!! :))))))

 

אתר בדיחות