בדיחה על ציצים

בדיחה על ציצים

בן ניגש לאביו ושואל אותו :

אבא כמה סוגי ציצים יש בעולם??? 

האב שמח להשיב לו :

” …ראה בני היקר, הציצים מתחלקים לסוגים לפי גיל האישה:

  • בשנות ה 20 לחיי האישה, הציצים הם כמו מלון, זקורים יפים ושופעים.
  • בשנות ה 30-40 לחיי האישה הציצים הם כמו אפרסקים : נחמדים יפים אבל מצטמקים
  • בשנות ה 50 לחיי האישה, הציצים הם כמו שני בצלים.”

”  בצלים?????  ”   שואל הבן.

 ” כן. כי כל פעם שתסתכל עליהם יבוא לך לבכות …. “  ענה האב ………