בדיחה על שוד של זקנה

בדיחה על שוד של זקנה

שודד נכנס לבית הזקנה ומתחיל לחפש מה לגנוב
הזקנה מתחילה לצרוח: גנב גנב גנבבבבבבבבבבבבב
השודד: סבתה: סתמי את הפה אם לא אני אזיין אותך!!!
השקנה: גאאאאאננאאאאאאאאאאאבבבבבבבבבבבבבבבב גאננאאאאאאאאבבבב גאאאאננאאאאאבבבבב
השודד מפחד שהשכנים ישמעו וירוצו, תופס את הרגליים ומתחיל לברוח!
הזקנה: שקרן!!! שקרן!!! שאאאאאקקראאאאןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן!!! 🙂