בדיחה על תפילות

בדיחה על תפילות

שני מתנחלים בחורי ישיבה מסתובבים להנאתם בהתנחלות שלהם, כשלפתע קופץ עליהם מחבל רעול פנים עם אקדח ואומר להם. “עצרו! או שאני יורה בכם!”

ישר עוצרים שני בחורי הישיבה בבהלה, מניחים את ידיהם על עיניהם ומתפללים ” ברוך אתה…שהחיינו וקיימנו למות על קידוש השם….”

המחבל, שחשב שאלה שני משוגעים, רחמיו נכמרו עליהם, החזיר את האקדח לתיק, והלך משם.

מיד רצו אחריו בחורי הישיבה וצעקו לו : ” היי בוא לכאן מיד, זו ברכה לבטלה….”