בדיחת בית קפה של הומואיים

בדיחת בית קפה של הומואיים

איש אחד הגיע לבית קפה של הומואיים, התיישב שם לשתות ולפתע ראה שמתקרבת אליו אישה טאליבן , סקסית, מכוסה כולה שחור. ונדלק.

ראה אותו בעל בית הקפה ואמר לו : ” אם אתה ממש רוצה לזיין אותה, תבוא לחדר הצדדי כאן,  כל יום בשעה 13:00 היא באה לשם. “

למחרת מגיע האיש לבית הקפה של הומואיים, בדיוק לחדר הצדדי אליו בעל בית הקפה הנחה אותו. ראה את אותה אישה והתחיל איתה. האישה אמרה לו: ” אם אתה רוצה לזיין אותי אני מסכימה רק בתחת. “

מסכים האיש ומזיין אותה מאחור. לאחר שגמר אמר: “אני מוכרח להתוודות. תמיד רציתי לזיין אישה טאליבן.”

עונה לו האישה: ” גם אני רוצה להתוודות. אני הבעלים של בית הקפה…. ”