בנות טובות

בנות טובות

אב חרדי שמע בשכונה כי הבנות באולפנא שבה בנותיו לומדות התחילו להבין מה הוא איבר המין הזכרי. …

לאב היו שלוש בנות, הוא החליט לעשות סדר בבית וקרא לבכורה שבהן לבדוק את ידיעותיה .

כאשר הבכורה הגיע לחדרו, פשט האב את מכנסיו ושאל אותה : ” מה זה??” 

“אבא לא נעים לי…” עונה הבכורה…

 “אני רק רוצה לדעת אם את יודעת מה זה?” מבקש האב

עונה הבכורה : ” אבא זה ז’!!” 

“פושעת , פרוצה, תצאי מהבית. איך למדת מה זה….” רותח האב ומעניש אותה בחומרה.

קרא לביתו השנייה לחדר, האמצעית . פשט את מכנסיו ושאל אותה:

“מה זה?”

הבת עונה במבוכה ,” לא נעים לי אבא, אבל זה ז’!!” 

“שיקסע, פרוצה, מי לימד אותך דברים כאלה??” מתעצבו עוד יותר האב ומעניש אותה בחומרה.

קרא לביתו הקטנה , פשט את מכנסיו ושאל אותה: ” מה זה? ” 

ביתו הקטנה ענתה לו : ” אין  לי מושג!!!! “

שמח האב וחיבק אותה. היה מאושר שביתו עדיין נשארה צנועה….

לקח אותה הצידה ואמר לה:  ” אני כל כך שמח, שאת שמרת על ראשך מפריצות כזו… אבל אני אלמד אותך דבר מה. זה מה שקוראים לו ז. ” 

מסתכלת עליו הבת בתמיהה ושואלת: “אבא, למה שיש לך  אתה קורא ז’….”