הומו בבנק הזרע

הומו בבנק הזרע

הומו אחד  שעובד בבנק הזרע פוטר מעבודתו.

ניגשה אימו של ההומו למנהל העבודה ושאלה אותו : ” למה פיטרתם את הבן שלי????  ”

עונה לה המנהל: ” הבן שלך נמצא שותה לנו את כל התוצרת מספר פעמים….”