בדיחה על חבדניק וחייל

חבדניק ניגש לחייל באמצע הרחוב ושואל אותו: “יש לך אולי 5 דק’ כדי להניח תפילין?”
עונה לו החייל: “יש לך אולי 3 שנים להתגייס לצה”ל?”