מי שבר את הלוחות

מפקח משרד החינוך הגיע לאחד מבתי הספר לביקור בשיעור תורה.
“מי שבר את לוחות הברית?” הוא שאל את אחד התלמידים.
התלמיד ענה: “אני לא שברתי אותם”.
פונה המפקח למורה ושואל אותו:”מה דעתך על כך?”
עונה המורה: “אם הוא אמר שהוא לא שבר אפשר להאמין לו , הוא תלמיד טוב”.
המפקח הזדעזע למשמע תשובת המורה והחליט לפנות למנהל בית הספר.
אמר המנהל: “למה לעשות מזה כזה סיפור גדול? פשוט תגיד לי כמה עלו הלוחות ואני אשלם את המחיר”.