פר ופרה

פר ופרה

תיגשו לרפתן תשאלו אותו שאלה בסיסית:

איך מבדילים בין פר לפרה??? 

כשחולבים פר הוא נהנה מזה, כשחולבים פרה היא סובלת…..