בדיחה על קול של זאב

בדיחה על קול של זאב

בגן ילדים החליטו לעשות הצגה לקראת סוף השנה
במהלך ההצגה היה צריך להופיע זאב מפחיד שמיילל
לכל הילדים היה קול דקיק של ילדים ואף אחד לא הצליח ליילל כמו זאב
ילד אחד אמר שסבא שלו יודע לעשות קול של זאב ואפשר להזמין אותו להצגה, הוא יעמוד מאחורה וכשיתנו לו סימן הסבא יעשה קול של זאב
וכך סוכם.
יום ההצגה, כולם בעמדות, הגיע תור הסבא לעשות קול של זאב, נותנים סימן לילד שעומד ליד הסבא והילד שואל את הסבא שלו:
סבא, תגיד, מתי זיינת בפעם האחרונה?
הסבא: אווווווווווווווווווווווווווווווו UUUUUUUUUUUUUU   :))))

 

 

בדיחות רגילות