בדיחה על קופת חולים

בדיחה על קופת חולים

כמה זקנות היו נפגשות כל יום בקופת חולים בנושא כזה או אחר במשך שנים
יום אחד זקנה אחת לא הופיע בקופת החולים יום אחד
כשהיא חזרה למחרת שאלו אותה שאר הזקנות: איפה היית אתמול?

לא הרגשתי טוב, אמרה הזקנה :))))))))

 

 

אתר בדיחות           בדיחות רגילות